Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

HL Raadsinformatiebijeenkomst

maandag 3 april 2023

19:30 - 21:30
Locatie

HL Raadzaal

Toelichting

Op 3 april a.s. staat een raadsinformatiebijeenkomst Duurzaamheid gepland. Dit is de eerste stap in het proces om te komen tot een geactualiseerd duurzaamheidsbeleid op basis van concrete doelstellingen. Het doel van de raadsinformatiebijeenkomst is om de gemeenteraad op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op gebied van Duurzaamheid, mee te nemen in het vervolgproces en afstemming met andere lopende processen (Omgevingsvisie en Vitaal Platteland). Omdat er veel is gebeurd en veel ontwikkelingen gaande zijn binnen duurzaamheid is ter voorbereiding van de raadsinformatiebijeenkomst een raadsinformatiebrief opgesteld. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om de vragen te stellen tijdens de raadsinformatiebijeenkomst.
Bijgevoegd zijn ook het definitieve rapport van de Klimaatraadpleging en van het verslag van de Omgevingstafel landschap en energie. Hierbij het verzoek om de bijgevoegde informatie ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad. De stukken kunnen ook als naslagwerk worden gebruikt in de voorbereiding van de raadswerkbijeenkomst op 1 mei a.s..

Agenda documenten

Agendapunten

  1. 1
    19.30-20.15 uur: stand van zaken duurzaamheid